Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Асмідіс”